ព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងថ្មីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យបរិស្ថាន កសិកម្ម ឱសថបូរាណខ្មែរ និងសុខភាព។ Useful news related to Khmer Literature, Environment, Agriculture, and Natural Medicine
សុ​ខភាព​ និងសម្រស់

គុណប្រយោជន៍៧យ៉ាងរបស់ផ្លែម្នាស់

21-Feb-2019 09:18 AM

រូបភាព


ដោយ: Uddam

១. ជួយ​រំលាយ​អាហារ២. ជួយ​កាត់​បន្ថយ​ស្លេះ​ក្នុង​បំពង់​ក៣. ជួយ​កាត់​បន្ថយ​ការ​អស់​កម្លាំង៤. ជួយ​កាត់​បន្ថយ​ការ​ទល់​លាមក៥. ជួយ​ឲ្យ​ស្បែក​ភ្លឺ​ថ្លា

៦. ជួយ​ទប់​ស្កាត់​ជំងឺ​មហារីក៧. ជួយ​បង្កើន​ប្រព័ន្ធ​ភាព​ស៊ាំ​ក្នុង​រាង​កាយ
សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត