(មានវីដេអូ) បច្ចេកទេសច្នៃតដើមត្រប់ជាមួយដើមប៉េងបោះដើម្បីឱ្យដើមប៉េងបោះធន និងផ្លែបានច្រើន

305

នេះជាបច្ចេកទេសតដើមត្រប់ជាមួយដើមប៉េងបោះ ប្រយោជន៍ធ្វើឱ្យឫសធន រយៈពេលប្រមូលផលវែង ពិសេសផ្លែបានច្រើនជាងដើមប៉េងប៉ោះដែលដាំផ្ទាល់។ សូមទស្សនាវីដេអូខាងកក្រោមពីបច្ចេកទេសដាំនេះ ​៖

 

វីដេអូ

ប្រភព៖ ចៅក្រូចឆ្មារ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here