ឱសថធម្មជាតិជួយសះដំបៅទឹកនោមផ្អែម

750

ព្យាបាល៖​ សះដំបៅទឹកនោមផ្អែម

រុក្ខជាតិ៖​ ម្ជុលពេជ្រ

ផ្នែកប្រើប្រាស់ៈ ស្លឹក ដើម ឫស។ មានរសជាតិៈ ហឺរតិច ល្វីងតិច និងចត់ស្ពឹកអណ្តាត។

កំរិតនិងរបៀបប្រើៈ ៩ទៅ១៥ ក្រាម ដាំផឹកក្នុងមួយថ្ងៃ។

ហាមប្រើស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ។

ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តបូរាណ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here