ស្អាតៗ!គំនិតច្នៃប្រឌិតស្រះចិញ្ចឹមត្រីទាំង30ប្រភេទ ទីធ្លាតូចក៏អាចធ្វើបាន

199

ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននូវគំរូស្រះចិញ្ចឹមត្រីដែលគេបានកែច្នៃឡើងជាមួយនឹងការរចនាផ្សេងៗគ្នាចំនួន30ប្រភេទ។សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមនេ៖
ប្រភេទទី១ប្រភេទទី2ប្រភេទទី3ប្រភេទទី4ប្រភេទទី5ប្រភេទទី6ប្រភេទទី7ប្រភេទទី8ប្រភេទទី9ប្រភេទទី10ប្រភេទទី11ប្រភេទទី12ប្រភេទទី13ប្រភេទទី14ប្រភេទទី15ប្រភេទទី16ប្រភេទទី17ប្រភេទទី18ប្រភេទទី19ប្រភេទទី20ប្រភេទទី21ប្រភេទទី22ប្រភេទទី23ប្រភេទទី24ប្រភេទទី25ប្រភេទទី26ប្រភេទទី27ប្រភេទទី28ប្រភេទទី29ប្រភេទទី30សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here