ស្មៅមុខឈ្នាង ជួយផ្សះជំងឺរលាកក្រពះពោះវៀន ជួយព្យាបាលរបេង បណ្តេញជាតិពិស និងជួយបណ្តេញសត្វរុយមិនហ៊ានពងដាក់ ប្រហុក/ផ្អក ទៀតផង

375

+ផ្នែកប្រើប្រាស់៖ រុក្ខជាតិទាំងមូល។
+កបនឹងជម្ងឺ៖
– ជាឱសថបុរាណពិតប្រាកដមួយ លាយជាមួយឆ្កែស្រែងអាចប្រើជាថ្នាំមហារីក បើផ្សំជាមួយស្មៅត្មាត
ឆ្កាងឆុងផឹកព្យាបាលរបេង។
-មុខឈ្នាងក៏អាចបណ្តេញជាតិពិសជំនួយក្នុងការបញ្ចេញខ្ទុះ បញ្ចុះព្រូន គឺជាថ្នាំមានប្រសិទ្ធភាពកំចាត់មេរោគ និងជួយឲ្យត្រជាក់ក្នុងខ្លួនផងដែរ។
– ជួយផ្សះស្នាមមុខរបួស ជួយឃាត់ឈាម និងជួយផ្សះពេលមុតរលាត់ រលាកទឹកក្ដៅ រលាកភ្លើង ហើមជាំដោយបុកវាឲ្យម៉ដ្ឋរួចបិទនៅកន្លែងរបួស។
-ជួយផ្សះជំងឺរលាកក្រពះពោះវៀនយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។
ការប្រប្រាស់៖ ដើមទាំងមូលហាលឲ្យស្ងួត ; យកចំនួន ២០-៣០ ក្រាមសម្រាប់ស្ងោរទឹក១លីត្រផឹកក្នុង១ថ្ងៃ។
-មុខឈ្នាងរឺ កណ្តាប់ឈ្នាងគេច្រើនប្រើវាដាក់វានៅពទ័្ធជុំវិញនាមាត់ក្រឡ/ប្រហុក/ផ្អក
គឺសត្វរុយមិនហ៊ានពងដាក់រឹពងហើយត្រូវពងនោះត្រូវបានស្វិតទៅវិញ។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here