សំបកកង់ឡានចាស់ សូមកុំបោះចោល ! ខាងក្រោមនេះជារបៀបកែច្នៃកង់ឡានចាស់ៗដើម្បីដាំត្រកួន !!

274

សំបកកង់ឡានចាស់ដែលគេបោះចោល យើងអាចយកមកច្នៃធ្វើជារបស់ប្រើប្រាស់បានច្រើនយ៉ាងដូចជាធុងសំរាម សំភារៈក្នុងសួនកុមារ និងធ្វើជាផើងដាំផ្កាឬបន្លែជាដើម-ល-។

សូមពិនិត្យមើលរូបភាពខាងក្រោមដែលយើងអាចយកសំបកកង់ឡានចាស់ៗមកច្នៃសម្រាប់ដាំត្រកួនដែលបងប្អូនអាចសាលល្បងបាន៖

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here