សូមកុំភ្លេចត្រួយត្របែក..ជាឱសថធម្មជាតិនិងរហ័សទាន់ចិត្តសម្រាប់អ្នករាក និងជួយបំបាត់ក្លិនមាត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព..!!

584

វិធីជួយព្យាបាលជម្ងឺរាកបែបធម្មជាតិ

ត្រួយត្របែកជាឱសថព្យាបាលជម្ងឺរាករូស រហ័សទាន់ចិត្ត ឥតមានលក់នៅលើទីផ្សារទេ តើជឿអត់បងប្អូន?

យើងអាចបេះត្រួយត្របែក៤-៥ត្រួយលាងឲ្យស្ងាតហើយទំពារហូបកុំខ្ចាក់ទឹកត្រូវលេបទាំងអស់ ហូបត្រឹមតែបីដងនឹងបាត់រាកហើយ។ លើសពីនេះត្រួយត្របែកអាចជួយបំបាត់ក្លិនមាត់ និងឈឺធ្មេញបានយ៉ាងសាកសិទ្ធទៀតផង។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here