វិធីសាស្រ្ដងាយៗក្នុងការបំបាត់ប្រេះ ក្រិន កែងជើង និងកែងដៃ !!

916

គ្រឿងផ្សំ៖ក្រូចឆ្មារ  ;Vaseline Lip ;Vitamin E Skin Oil

ការប្រើប្រាស់៖ត្រាំជើងយើងជាមួយទឹកក្តៅអ៊ុនៗរយះពេល5នាទី បន្ទាប់មកញីក្រូចឆ្មារលើកន្លែងដែលមានប្រេះ ក្រិន រយះពេល3នាទី ។ រួចជូតចេញជាមួយកន្សែងនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗ ហើយដុសញីជាមួយប្រេង Skin Oil និង Vaseline ឱ្យសព្វ ។ អនុវត្តវិធីនេះរាល់ថ្ងៃ មុនពេលចូលគេង លោកអ្នកនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពរបស់វា ។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here