វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើផ្អកចំបើងសំរាប់ជាចំណីសត្វគោ

1175

ខាងក្រោមនេះជាការអនុវត្តសំរាប់រិមាណចំបើង១០០គីឡូក្រាម៖
*** វត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវការៈ
-ចំបើងស្ងួតចំនួន ១០០គីឡូក្រាម
-ទឹកចំនួន ១០០លីត្រ
-ជីគ្រាប់អ៊ុយរេចំនួន ២គីឡូក្រាម
-កំបោសរចំនួន ២គីឡូក្រាម
-ថង់ផ្លាសិ្ទកក្រាសចំនួូន៣
-សំបកបាវចំនួន៣។


៧. ធុងផ្លាសិ្ទកឬកង់លូសីុម៉ង់ដែលអាចដាក់ទឹក និងចំបើុង
បាន២០០គីឡូក្រាម
*** របៀបធ្វើៈ
– លាយទឹក ជីអ៊ុយរេ និង កំបោសរចូលជាគ្នា រួចកូវាអោយវាអោយ
ក្លាយទៅជាល្បាយតែមួយ។
-ដាក់ចំបើិុងចូលដោយធ្វើយ៉ាងណាអោយជោគល្អ
-ដាក់ថង់ផ្លាសិ្ទកពីខាងក្នុងបាវ
– ច្រកចំបើុងដែលបានត្រាំដូចចំនុចទី២ ចូល
-ព្យាយាមញាត់ចំបើុងអោយបានណែនល្អតែជៀសវាងការបែក
ធ្លាយថង់ផ្លាស្ទិកនោះ
៦. ចងមាត់បិតផ្ជិតកំុអោយខ្យល់ចូល។


*** ការផ្តល់អោយគោសីុ
-រក្សាចំបើិុងក្នុងថង់នោះរហូតដល១០ថ្ងៃឡើង
ទើបអាចអោយសីុបាន។ ត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងម្លប់ និងជៀងវាង
អោយបានការបែកធ្លាយ។
-ត្រូវយកចំបើុងផ្អកទៅអោយគោសីុដោយលាយជាមួយ
ស្មៅ ឬអ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកអោយគោសីុជាប្រចាំ។
ចំណាំៈ គោមួយក្បាលត្រូវការចំណីពី២៥ ទៅ ៥០ គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ។ សូមអរគុណ និងមានសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា៕

ប្រភព៖ Vichetr Uon

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here