វិធីមួយចំនួនដែលយើងអាចជួយសង្រ្គោះស្វាយដែលមានចេញជ័រតាមដើម!

2489

ដើមស្វាយដែលមានការចេញជ័រតាមដើមនេះ ភាគច្រើនអាចបណ្តាលមកពី

  • អាកាសធាតុក្តៅ លើសកំរិត ហើយបណ្តាលឲ្យដើមស្វាយខ្វះជាតិទឹក ក្នុងដីគ្មានសំណើមទឹក
  • មួយទៀត បណ្តាលមកពីធ្លាប់មានការដុតសម្រាម ឬដាក់ចង្រ្កានដាំ ក្រោមដើមស្វាយ។

**ដំណោះស្រាយ**

  • ត្រូវបូមទឹកដាក់គល់ជាប្រចាំ មួយថ្ងៃ ១៥លីត្រ ជាប្រចាំ នៅរដូវក្តៅ រួចដាក់ជីកំប៉ុស្ត៍។

អនុវត្តបែបនេះអាចជួយឲ្យដើមស្វាយមានសុខភាពល្អឡើងវិញ។

* វិធីខាងលើនេះខ្ញុំបានដកស្រង់ពីហ្វេសប៊ុក៖ កសិកម្ម កសិឧស្សាហកម្ម ខាន់ ចន្ធី  (រូបភាពពីអិនធឺណែត)

សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងបន្ត។

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here