វិធីមួយចំនួនដែលយើងអាចជួយសង្រ្គោះស្វាយដែលមានចេញជ័រតាមដើម

876

ខាងក្រោមនេះជាវិធីមួយចំនួនដែលយើងអាចជួយសង្រ្គោះស្វាយដែលមានចេញជ័រតាមដើម។

Image may contain: outdoor and foodImage may contain: plant, outdoor and natureដើមស្វាយដែលមានការចេញជ័រតាមដើមនេះ ភាគច្រើនអាចបណ្តាលមកពី៖

Image may contain: plant, tree, outdoor and natureImage may contain: plant, tree, outdoor and natureImage may contain: outdoor and nature-អាកាសធាតុក្តៅ លើសកំរិត ហើយបណ្តាលឲ្យដើមស្វាយខ្វះជាតិទឹក ក្នុងដីគ្មានសំណើមទឹក។ មួយទៀត បណ្តាលមកពីធ្លាប់មានការដុតសម្រាម ឬដាក់ចង្រ្កានដាំ ក្រោមដើមស្វាយ។

Image may contain: tree, plant, outdoor and natureImage may contain: tree, outdoor and natureImage may contain: outdoor
**ដំណោះស្រាយ គឺត្រូវបូមទឹកដាក់គល់ជាប្រចាំ មួយថ្ងៃ ១៥លីត្រ ជាប្រចាំ នៅរដូវក្តៅ រួចដាក់ជីកំប៉ុស។ អនុវត្តបែបនេះអាចជួយឲ្យដើមស្វាយមានសុខភាពល្អឡើងវិញ។

Image may contain: plant, tree, outdoor, food and natureImage may contain: outdoor
*វិធីខាងលើនេះខ្ញុំបានដកស្រង់ពីហ្វេសប៊ុក៖ កសិកម្ម កសិឧស្សាហកម្ម ខាន់ ចន្ធី (រូបភាពពីអិនធឺណែត)
សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងបន្ត។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here