វិធីព្យាបាលសក់ស្កូវឱ្យបាត់ជារៀងរហូត

629

ព្យាបាលជំងឺ៖ សក់ស្កូវ
ប្រភេទរុក្ខជាតិ៖ ទឹកខ្ទឹមបារាំង
វិធីធ្វើ៖
– ចិតសំបកខ្ទឹមបារាំង រួចចិញ្រ្ចាំជាចំណិតតូចៗ
– ច្របាច់ ហើយច្រោះយកទឹក។
វិធីប្រើ៖
– លាបទឹកខ្ទឹមបារាំងនៅលើស្បែក កន្លែងសក់ស្កូវ ហើយម៉ាស្សាថ្មមៗ
– ទុករយៈពេល ៤៥នាទី
– លាងចេញដោយប្រើទឹកក្តៅអ៊ុនៗ
– អនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
លទ្ធផល៖
– ចាប់ផ្តើមទទួលលទ្ធផលក្នុងរយះពេលបួនសប្តាហ៍។
កំណត់សម្គាល់៖
– ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង។

KHMER NATURAL HEALING FOR GRAY HAIR!

ILLNESS: Grey hair
PLANT: Yellow onion
INSTRUCTION:
– Peel and cut the onions into small pieces
– Extract the juice using a blender or juicer
– Gently massage the juice on your scalp and gray area of your hair
– Leave for 45 minutes
– Rinse with warm water
– Repeat treatment daily.
DOSAGE:
– Once daily.
RESULT:
– Result of improvement can be seen in four weeks.
REMARK:
– I am sharing this for knowledge and information only.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here