វិធីព្យាបាលដុំគីស (មានទឹកខាងក្នុង) ឬដុំសាច់ពក

72058

វិធីព្យាបាលដុំគីស (មានទឹកខាងក្នុង) ឬដុំសាច់ពក

ព្យាបាលជំងឺ: ដុំគីស (មានទឹកខាងក្នុង) ឬដុំសាច់ពក

វិធីទី១៖

-យកប្រេងម្រះព្រៅ លាប ហើយម៉ាស្សាត្រង់គីស ១ថ្ងៃ ម្តង

-លាប និងម៉ាស្សារាល់ថ្ងៃ

-រយៈពេលតែ ៣ ទៅ១សប្តាហ៍អាចបាត់ហើយ។

វិធីទី២៖

កញ្ចប់តែ

វិធីធ្វើ

– ដាក់ថង់តែខ្មៅក្នុងទឹកក្តៅរយៈពេល ៥ ទៅ ៨នាទី

– យកចេញ ហើយច្របាច់ទឹកចេញ

–  ដាក់លើដុំគីស ឬកន្លែងសាច់ពក

–  ជ្រលក់ក្នុងទឹកក្តៅឧណ្ឌៗម្ដងទៀត ហើយដាក់ស្អំលើដុំគីស ឬដុំសាច់ពក

–  ធ្វើរបៀបនេះ ២ ទៅ ៣ ដង រាល់ថ្ងៃ

 

អត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here