វិធីព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមបែបធម្មជាតិ/ KHMER NATURAL HEALING FOR DIABETES!

215

ជំងឺ៖ ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ប្រភេទរុក្ខជាតិ៖ ស្លឹកទៀបបារាំង
វិធីធ្វើ៖
– ដាំទឹកមួយលីត្រ
– បេះស្លឹកទៀបបារាំងស្រស់ ឬស្ងួតដប់ប្រាំសន្លឹក
– យកមែកទៀបបារាំងមួយមែកតូច ហើយកាត់ជាជាកង់ខ្លីៗ
– ដាក់ទាំងស្លឹកទៀប ទាំងមែកទៀបក្នុងទឹកកំពុងពុះ
– រំងាស់ទឹកពីរយកទឹកមួយ
– ច្រោះយកស្លឹក និងមែកទៀបចេញ ។
វិធីប្រើ៖
– ញ៉ាំមួយកែវ (១៦៥មល) បីដងក្នុងមួយថ្ងៃ គឺពេលព្រឹក ថ្ងៃត្រង់ និងល្ងាច ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
– អាចញ៉ាំជាមួយទឹកផ្លែឈើ ឬជាមួយទឹកឃ្មុំបាន តែមិនអាចញ៉ាំជាមួយស្ករទេ
លទ្ធផល៖
– ពេលញ៉ាំហើយ អាចមានអាការៈក្តៅខ្លួន។ អាចញ៉ាំទឹក ឬទឹកផ្លែឈើឱ្យច្រើនដើម្បីបញ្ចុះកំដៅ
– ជាប់ផ្តើមទទួលលទ្ធផលក្នុងរយ​ៈពេលពីរសប្តាហ៍ ទៅបួនសប្តាហ៍។
កំណត់ចំណាំ៖ ខ្ញុំសូមចែកចាយចំណេះដឹននេះសម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងចំណេះដឹង។

KHMER NATURAL HEALING FOR DIABETES!
ILLNESS: Diabetes
PLANT: Soursop (guyabano) leaves
INSTRUCTION:
– Boil one liter of water
– Take 15 fresh or dried soursop leaves
– Take one small branch and cut into small pieces
– Put both leaves and branch into the boiling water
– Keep it boiling for thirty minutes or until half of the water evaporated
– Filter the leaves and the branch out.
DOSAGE:
– Drink one cup (165 ml) three times daily – morning, afternoon and at night.
– Can add half spoon of lime juice, two mint leaves, or add some honey but not sugar for better taste.
RESULT:
– Body temperature may rise, but not to worry
– Drink lots of water or juice to lower the temperature
– Result of improvement can be seen in two to four weeks.
REMARK:
– I am sharing this for knowledge and information only.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here