វិធីផ្សំចំណីធ្វើឲ្យមាន់ឆាប់ធំធាត់ ចំណាយអស់តិចប្រមាណ១៥០០រៀល/គក្រ

340

+វត្ថុធាតុដើមរកបានក្នុងស្រុក៖
កន្ទក់២០%
ពោត២០%
ចុងអង្ករ២០%


ដំឡូងមី២០%
សណ្តែកសៀង១៥%
សំបកខ្យង ខ្ចៅ ៥%។


+វិធីធ្វើ៖
កិនបំបែកធាតុផ្សំ រួចលាយបញ្ចូលគ្នា និងត្រូវលាយប្រេងសណ្តែកខ្លះផង រួចលាយទឹកចូលចំណីនោះល្មមមាន់អាចចឹកស៊ីកើត
ដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ី២ដងក្នុង១ថ្ងៃ
អាចលាយបន្លែមួយចំនួនដូចេជាផ្ទី ត្រកូនជាដើម។


អត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here