វិធីផ្សាំត្របែកដោយតមែក

350

ខាងក្រោមជាវិធីងាយៗដែលបងប្អូនកសិករយើងអាចអនុវត្តបាន គឺវិធីវិធីផ្សាំត្របែកដោយតមែក៖

-ត្រូវប្រើស្រកីដូងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ដ្ឋ

-លាយទឹកឲ្យសើមត្រឹមអាចពូតជាប់គ្នា

-រួចដាក់ច្រកថង់យកមកផ្សាំ

-រយៈពេល១៥ថ្ងៃឡើង វានឹងមានចេញឫសហើយ ទុកល្មមមានឫសច្រើនបន្តិចទៀតអាចកាត់ដាំបាន។

វីដេអូ


ជួយចែករំលែកបន្តឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងបានមើល ហើយរៀនដាំដុះអោយបានផលច្រើន។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here