វិធីបណ្តុះកូនស្វាយឆាប់បានដាំ !!!

173

វិធីបណ្តុះគ្រាប់ស្វាយ

-ជ្រើសរើសគ្រាប់ស្វាយទុំណាដែលយើងចង់បណ្តុះ

-បកសំបកគ្រាប់ស្វាយចេញ

-កាប់សំចេញរួចយកទៅលាងទឹកចេញពីដងរួចយកទៅដាក់កញ្ច្រែង

-ទុកគ្រាប់ស្វាយអោយស្ងួទឹក(ហាមលាងឬហាលគ្រាប់ស្វាយដែលកាប់រួច)

+វិធីបណ្តុះ

-ធ្វើទីបណ្តុះគ្រាប់ជាមុនចន្លោះពី1ទៅ2តឹក

-ទីបណ្តុះស្វាយត្រូវធ្វើជាមួយដីធូ ដូចជាផេះអង្កាមឬជីកំប៉ុសជាដើម។

-យកគ្រាប់ស្វាយមកដាក់តំរៀបគ្នាជាជួយដោយដាក់កន្លែងពន្លកឡើងលើ

-បាចផេះពីលើតិចៗអោយពេញក្នុងទីបណ្តុះរួចស្រោចទឹកអោយជោគ

-គ្របទីបបណ្តុះជាមួយចំបើងរួចស្រោចទឹកពីលើចំបើម្តងទៀត

-ពេលដុះពន្លកពិចៗ ត្រូវយកចំបើងចេញ ហើយស្រោចទឹករាល់ថ្ងៃ

-ពេលស្វាយដុះបានប្រហែល2តឹកឡើងត្រូវដក់កូនស្វាយតិចៗមកដាក់ក្នុងថង់បណ្តុះ

-ស្រោយទឹកព្រឹកល្ងាចជាប្រចាំរហូតដល់មានការបញ្ជារទិញកូនស្វាយ

អត្ថបទដោយ៖pc

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here