វិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់ប្រទានកន្ទុយក្រពើដើម្បីព្យាបាលលើសជាតិស្ករក្នុងខ្លួន និងជំងឺទឹកនោមផ្អែម!!

247


១-ជាតិអន្ធិលនៃរុក្ខជាតិប្រទាលកន្ទុយក្រពើជាតិអន្ធិលថ្មីៗនៃប្រទាលកន្ទុយក្រពើ ត្រូវបានចាត់ទុកថា

ជាវិធីព្យាបាលនៅផ្ទះមានគុណប្រយោជន៍បំផុត។ ជាតិអន្ធិលនៃប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានតម្លៃខាងសុខភាពច្រើន និងល្អវិសេសសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម។
គេត្រូវការៈស្លឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើ និងម្សៅរមៀត។


+វិធីធ្វើៈកាត់ស្លឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើ ហើយយកជាតិអន្ធិលស្រស់ៗចេញពីវា។ បន្ទាប់មកលាយជាមួយម្សៅរមៀតក្នុងបរិមាណស្មើគ្នាជាមួយជាតិអន្ធិល ហើយផ្សំជាល្បាយខាប់។


របៀបប្រើៈ ញ៉ាំល្បាយនេះរាល់ថ្ងៃ មុនពេលទទួលទានអាហារ។ ល្បាយនេះ មានប្រសិទ្ធភាពអស្ចារ្យ លើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម ព្រោះវាគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងកម្រិតគួរឲ្យកត់សម្គាល់។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here