» វិធីធ្វើឲ្យខ្នុរ ធុរេន ចំប៉ាដក់ចេញផ្លែតាមដើម និងមានផ្លែច្រើន! សូមជួយចែករំលែកបន្តជាចំណេះដឹងល្អៗ

3368

* សម្ភារៈត្រូវមាន៖
– ញញួរ ឈើខ្លឹមដើមស្បែង។
* វិធីធ្វើ៖
– ឈើខ្លឹមដើមស្បែងស្ងួត ចិតយកប៉ុនដើមធូប រួចចិតមុខរបស់វាឲ្យស្រួចបន្តិច
– បន្ទាប់មកយកវាទៅដំបញ្ចូលក្នុងដើមខ្នុរជម្រៅកន្លះតឹក ត្រឹមកន្លះម៉ែត្រពីក្រោមមក


– យើងត្រូវដំបញ្ចូលជុំវិញដើមពីក្រោមទៅលើ ប្រមាណ៧-១០កន្លែង
– ការធ្វើបែបនេះគួបផ្សំជាមួយសាធាតុនៅក្នុងខ្លឹមដើមស្បែងជួយជំរុញ និងធ្វើឲ្យដើមខ្នុរ ធុរេន ចំប៉ាដក់ដែលយើងដាំនៅតាមផ្ទះចេញផ្លែតាមដើមនិងមានផ្លែច្រើន។

????????សូមជួយចែករំលែកបន្តជាចំណេះដឹងល្អៗដល់ប្រជាកសិករយើងឱ្យបានដឹងផង!????????

????????សូមជួយចែករំលែកបន្តជាចំណេះដឹងល្អៗដល់ប្រជាកសិករយើងឱ្យបានដឹងផង!????????

បងប្អូនអាចសាកមើល១ដើមដំបូងដើម្បីពិសោធន៍ពីលទ្ធផល។ វិធីនេះអាចប្រើបានសម្រាប់ប្រភេទដើមឈើហូបផ្លែដូជាធុរ៉េន ខ្នុរ ចំប៉ាដក់ជាដើម។

 

????????សូមជួយចែករំលែកបន្តជាចំណេះដឹងល្អៗដល់ប្រជាកសិករយើងឱ្យបានដឹងផង!???????? ????????សូមជួយចែករំលែកបន្តជាចំណេះដឹងល្អៗដល់ប្រជាកសិករយើងឱ្យបានដឹងផង!???????? ????????សូមជួយចែករំលែកបន្តជាចំណេះដឹងល្អៗដល់ប្រជាកសិករយើងឱ្យបានដឹងផង!???????? ????????សូមជួយចែករំលែកបន្តជាចំណេះដឹងល្អៗដល់ប្រជាកសិករយើងឱ្យបានដឹងផង!???????? ????????សូមជួយចែករំលែកបន្តជាចំណេះដឹងល្អៗដល់ប្រជាកសិករយើងឱ្យបានដឹងផង!????????
អត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here