វិធីធ្វើទឹកជីអរម៉ូនពងមាន់ជំនួយផ្លែផ្អែម​ស្រួយ

328

នេះគឺជាវិធីធ្វើទឹកជីអរម៉ូនពងមាន់ជំនួយផ្លែផ្អែម​ស្រួយតាមបែបធម្មជាតិ! សូមអរគុណប្អូន វុទ្ធី ដែលបានជួយប្រៃសម្រួលជាភាសាខ្មែរ បានចែកជូនចំណេះដឹងល្អៗបន្ថែមដល់កសិករយើងបានអនុវត្តទាំងអស់គ្នា។

គ្រឿងផ្សំ៖

សូមទស្សនាវិធីធ្វើក្នុងវីដេអូខាងក្រោម

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here