វិធីធ្វើថ្នាំដាក់ដើម្បីកំចាត់ឌួងស៊ីត្រួយដូង!

2510

វិធីធ្វើថ្នាំដាក់ដើម្បីកំចាត់ឌួងស៊ីត្រួយដូង!

១. វិធីធ្វើ

  • យកថ្នាំដាក់ក្រឡាតគ្រាប់សរដែលយើងទុកក្នុងទូរខោអាវកុំឲ្យក្រឡាតចូល ចំនួន២ទៅ៣ គ្រាប់មកបុកឲ្យទៅជាគ្រាប់ល្អិតតូចតែកុំឲ្យម៉ដ្ឋពេក
  • យកមកលាយជាមួយដីខ្សាច់។

២. វិធីប្រើថ្នាំ

  • ក្រោយពីយើងធ្វើការលាយថ្នាំរួចហើយ យើងត្រូវធ្វើការសំអាត ស្រកីដូងដែលវាជាប់នៅខាងលើដើមតាមគល់
    ធាងឲ្យអស់
  • យកថ្នាំរោយចូលតាមចន្លោះគល់ធាងវា

 

  • អនុវត្តដូចនេះ វានឹងរត់ចេញអស់ពីដើមដូងមិនហ៊ាននៅទៀតទេ
  • ធ្វើបែបនេះ១ឆ្នាំ២ដង នោះនឹងគ្មានពួកមេឌួងចង្រៃមកស៊ីដូង យើងទៀតឡើយ។

 

ចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីលោក៖ Vuthy ka sy kor

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here