វិធីធ្វើជីត្រីផ្អាប់តាមបែបងាយៗ

178

++ វិធីធ្វើជីត្រីផ្អាប់តាបបែបងាយៗ
-លាយកាកស្ករនិងត្រីឬកំទិចកំទីត្រីតាមផ្សារ(សំរាប់សមុទ្រ) ប្រើត្រី3kg លាយកាកស្ករ1kg-ច្របល់វាអោយចូលគ្នារួចហើយច្រកផ្អាប់ទុករយះពេល30ថ្ងៃ (កុំភ្លេចគ្របផង)
-នៅពេលដែលជុលិនស៊ីធ្វើការ យើងនិងឃើញមានផ្សិតសរៗកើតឡើងនៅផ្នែកខាង-ចាក់ទឹកដូងខ្ចីពីលើអោយលិចជីត្រីផ្អាប់ ដើម្បីជុលិនស៊ីធ្វើការកាច់បានល្អ-ក្រោយពេលយើងចាក់ទឹកដូងចូលរួចហើយ សាច់និងពោះវៀនត្រីនិងរលួយសល់តែឆ្អឹង
-នៅពេលដែលយើងផ្អាប់បានគ្រប់តាមកណត់រួចហើយ យើងនិងបានទឹកជីដែលពណ៍ដូចទឹកកាហ្វេ+ចំណាំ ÷ បើសិនជាការផ្អាប់មានកើតដង្កូវ យើងត្រូវដាក់កាកស្ករបន្ថែម គួកូ7ថ្ងៃម្ដង ។ បើយើងចង់អោយវារលួយលឿន គួរប្រើម្សៅ ផដ2 ឬ ប្រើម្នាស់ លាយជាមួយនិងធាតុផ្សំនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ ។+ វិធីប្រើ÷ ប្រើ1លិត្រ លាយទឹក200លិត្រ ប្រើបាញ់លើស្លឹក 1លិត្រលាយទឹក 400លិត្រ ។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here