វិធីធម្មជាតិងាយៗកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស

1363

ប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្លះមិនទាន់ដឹងទេ! នេះគឺវិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស!

វត្ថុធាតុដើម ៖ សំបកក្រូចសេីច

វិធីធ្វើ៖ ចិតសំបកក្រូចសើចស្ដើងៗ

វិធីប្រើប្រាស់៖យកទៅដាក់នៅកន្លែងកៀនកោះផ្សេងៗក្នុង ឬក្រៅគេហដ្ឋាន។

កំណត់ចំណាំ៖វាអាចបណ្តេញសត្វអាសិរ្ពិសបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here