វិធីដាំត្រកួនឈ្លក់ទឹកងាយៗឆាប់បានហូប!

8550

១- យកត្រួយត្រកួនស្រែ (ប្រភេទត្រកួនទឹក) ដាក់តម្រៀបអោយប្រញឹកណែន បញ្ឈរដើមនៅបាតពាងកុំអោយដួល


២- ដងទឹកចាក់អោយលិចចុងត្រកួន ហើយយកថង់គ្របពីលើពាង ពីរថ្ងៃពីរយប់


៣- ពីរថ្ងៃក្រោយមក លោកអ្នកនឹងបានផលត្រកួនជាទីពេញចិត្ត។

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here