វិធីជួយឲ្យដំណាំយើងចេញផ្កាបានច្រើន និងកាន់ផ្លែបានច្រើន!

7157

» វិធីជួយឲ្យដំណាំយើងចេញផ្កាបានច្រើន និងកាន់ផ្លែបានច្រើន!

* វិធីធ្វើ៖ យកប៊ីចេង ១ស្លាបព្រាកាហ្វេ លាយទឹក១លីត្រ បាញ់លើដំណាំ ឬផ្កា។

សូមជួយស៊ែរជាចំណេះដឹងល្អៗសម្រាប់ប្រជាកសិករយើងផង!

ដែលចាប់ផ្តើមចេញពន្លកផ្កា បាញ់រាល់៥ថ្ងៃ ឬ១អាទិត្យម្តង រហូតដល់ពេលវាចេញក្តិប មានបងប្អូនដែលអនុវត្តបែបនេះឃើញថាចេញផ្កាច្រើន នឹងកាន់ផ្លែច្រើនមែន។

សូមជួយស៊ែរជាចំណេះដឹងល្អៗសម្រាប់ប្រជាកសិករយើងផង!

សូមជួយស៊ែរជាចំណេះដឹងល្អៗសម្រាប់ប្រជាកសិករយើងផង!

សូមជួយស៊ែរជាចំណេះដឹងល្អៗសម្រាប់ប្រជាកសិករយើងផង!

ដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here