វិធីចិញ្ចឹមជន្លេន បច្ចេកទេសថ្មីចិញ្ចឹមក្នុងផើងបានច្រើនលើផ្ទៃដីតូច ងាយស្រួលថែទាំ ប្រើជាចំណីមាន់ ទា កង្កែប ត្រី ឆាប់ធំធាត់!

222

នេះជា វិធីចិញ្ចឹមជន្លេន បច្ចេកទេសថ្មីចិញ្ចឹមក្នុងផើងបានច្រើនលើផ្ទៃដីតូច ងាយស្រួលថែទាំ សុវត្ថិភាពបញ្ចៀសពីកត្តាចង្រៃបានច្រើន ទិន្នផលខ្ពស់ ងាយស្រួលប្រមូលអាចម៍ជន្លេនដែលជាជីសរីាង្គ លេខ១។

ប្រើជាចំណីមាន់ ទា កង្កែប ត្រី ឆាប់ធំធាត់!

វិដេអូពី លោក Sok Borin Handicraft

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here