វិធីងាយៗរក្សាទុកក្រូចឆ្មារទុកបានរហូតដល់រាប់ខែ នៅតែស្រស់ល្អ!

2138

នេះគឺជាវិធីងាយៗ ដែលបងប្អូនអាចរក្សាទុកក្រូចឆ្មារទុកបានរហូតដល់រាប់ខែ ហើយនៅតែស្រស់ល្អ!
វិធីទី១
-យកប្លាស្ទិករុំ ក្រូចឆ្មារ
-យកដាក់ក្នុងទូទឹកកក។

វិធីទី២
-យកដបទឹកសុទ្ធកាត់កវាបន្តិច ដើម្បីដាក់ក្រូចឆ្មារចូល រួចយកស្កុតរុំកន្លែងដែលយើងបានកាត់
-ដាក់ចូលក្នុងទូទឹកកក ជាការសេ្រច។

អត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here