រូបមន្តសម្រាប់ផលិតចំណីជ្រូកដោយខ្លួនឯង ងាយស្រួលយល់ ហើយងាយអនុវត្ត

209

នេះជារូបមន្តសម្រាប់ផលិតចំនីជ្រូកដោយខ្លួនឯង និង ងាយស្រួលយល់ហើយងាយក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់ប្រជាកសិករ ដែលកំពុងចិញ្ទឹមជ្រូកជាលក្ខណៈគ្រួសារ កសិដ្ឋានខ្នាតតូច និងមធ្យម ដែលមិនទាន់ផលិតចំណីបានអាចយកទៅអនុវត្តបាន។

រូបមន្តផ្សំមេចំណី

No photo description available.

សម្រាប់ផ្សំចំណីមេជ្រូកផើម និង មេបំបៅដោះកូន

No photo description available.សម្រាប់កូនជ្រូកចាប់ពីចេះស៊ីរហូតដល់មានទំងន់២០គីឡូ

No photo description available.

រូបមន្តផ្សំមេចំនីសម្រាប់ជ្រូកសាច់ ទំនង២០គីឡូដល់ ៦០គីឡូ និង ៦០គីឡូ ដល់លក់

No photo description available.

ប្រភព៖ បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមសត្វ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here