រូបមន្តទិព្វសម្រាប់អ្នកកើតជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួន / Khmer Natural Remedy for Paraplegia

4445

*គ្រឿងផ្សំ/ Ingredients:

-ពន្លៃ / Zingiber Cassumunar : 1kg

-រំដេង / galangal:  0.5kg

-ខ្ញី / ginger:  0.5kg

*វិធីធ្វើ៖

-បុកគ្រឿងផ្សំទាំងបីចូលគ្នាឱ្យម៉ដ្ឋ ហើយលាយជាមួយស្រាស

-Crush the above ingredients together and mix with rice alcohol

-ច្របល់ចូលគ្នា ខាប់ល្មម

-Mix it well.

*វិធីប្រើប្រាស់/ Instruction

-លាបកន្លែងដែលពិកា ឬស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួននោះរាល់ថ្ងៃ។

-Apply on the Paraplegia area everyday.

*លទ្ធផល/ Result

-អាចទទួលបានលទ្ធផលក្នុងរយៈពេល ១សប្តាហ៍ ប៉ុន្តែគួរបន្តអនុវត្តវិធីនេះរយៈពេលកន្លះខែយ៉ាងតិច។

-Result can be seen within 1 week; however, this treatment should continue to execute at least another 2 weeks.

*ចំណាំ

-ប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងចំពោះអ្នកជំងឺដែលទើបនឹងកើតជំងឺនេះ។

-Extremely effective for those whose Paraplegia has just occurred.

នេះមិនមែនជាការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំទេ

ការផុសចែករំលែកបន្តពីប្អូនប្រុស Virath Dul នេះសង្ឃឹមថាអាចជាវិធីចុងក្រោយ ដែលអាចសាកល្បងជួយដល់អ្នកដែលកើតជម្ងឺនេះដែលអស់សង្ឃឹម និងមិនមានលទ្ធភាពព្យាបាល ក្រែងបានជាពីជំងឺនេះ។

ប្រែសម្រួលជាភាសាអង់គ្លេសដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

 

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here