របៀបប្រឡាក់ មាន់ចៀនឲ្យឆ្ងាញ់

118

មាន់ចៀន ឆ្ងាញ់
+គ្រឿងផ្សំ៖-ភ្លៅមាន់ ៣ភ្លៅ-ទឹកម្រេច ៣-៥ស្លាបព្រាបាយ-ម្សៅម្ទេស ៥ស្លាបព្រាបាយ-បន្លែមានសាឡាត់ឬតាមការចូលចិត្តរបស់អ្នក(តុបតែងជាមួយភ្លៅមាន់)+វិធីធ្វើ៖-លាងភ្លៅមាន់ស្អាតរួចទុកឲ្យស្ងួតភ្លៅមាន់ប្រឡាក់ជាមួយនិងទឹកម្រេច ទុកប្រមាណជា៣០នាទី។
ភ្លៅមាន់យកមកប្រឡាក់ម្សៅម្ទេសដោយដាក់ក្នុងថង់ផ្ទាសស្ទិចដែលស្អាត។យកភ្លៅមាន់ដែលប្រឡាក់រួចយកមកអាំងប្រមាណជា២០នាទីរួចហើយយកភ្លៅមាន់ដែលឆ្អឹនមកដាក់ចានហើយតំរៀបជាមួយបន្លែ។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here