របៀបធ្វើ នំពងទាចំហុយ!!

570

របៀបធ្វើ នំពងទាចំហុយ

+‎គ្រឿងផ្សំ‬៖-ម្ស៉ៅមី៧ខាំ-ស្ករស៧ខាំ-ពងទា១៦គ្រាប់+‎របៀបធ្វើ‬-គួសពងទារួចយកម៉ាស៊ីនវៃពងទា(វៃដៃក៏បាន)អោយឡើង។-ដាក់ស្ករសចូលរួចវៃឲ្យឡើងម្តងទៀត។
-ដាក់ម្ស៉ៅមីចូលរួចវៃអោយឡើងម្តងទៀត (ស្រក់បន្តិច)។-យកក្រដាស់ត្រាប់ចានគោមរួចចាក់ម្ស៉ៅពងទាចូលយកទៅចំហុយ២០នាទី ទៅ៣០នាទី។-យកឈើចាក់ធ្មេញដោតវាមើលបើមិនជាប់ម្ស៉ៅបានន័យថាឆ្អិន លើចុះជាការស្រេច។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here