របៀបធ្វើ ទឹកស៊ីរ៉ូទឹកដោះគោទឹកកក!

70

+គ្រឿងផ្សំ៖-ទឹកក្តៅ-ទឹកស៊ីរ៉ូថៃ-ទឹកដោះគោឆៅ-ទឹកដោះគោខាប់-ទឹកកកអនាម័យ-កែវមានគំនូសលេខក្រឹត
+វិធីធ្វើ៖១-ចាក់ទឹកស៊ីរ៉ូ ២ហើយចាក់ទឹកក្តៅ ចូល ២-ចាក់ទឹកដោះគោខាប់ចូល ៤០មល ហើយចាក់ទឹកដោះគោស្រស់ចូល ៤០មល កូអោយរលាយចូលគ្នា៣-យកទឹកកកអនាម័យច្រកក្នុងស្បោង រឺកែវធំ ចាក់ទឹកសេរ៉ូទឹកដោះគោខាងលើចូលហើយជាស្រេច។សម្រួលអត្ថបទដោយ៖ខ្ទឹមស

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here