របៀបធ្វើ ជីគោកអង្កាមដុត

278

១-គ្រឿងផ្សំ
លាមកសត្វ ១បាវកន្ទក់ម៉ដ្ឋ ១បាវអង្កាមដុតដែលអស់ជាតិក្បុង ១បាវកាកស្ករ ២០ សេ សេ-O.S ២០ ក្រាម

ទឹក ១០លីត្រ

២-វិធីធ្វើ
យកលាមកសត្វ កន្ទក់ម៉ដ្ឋ និងអង្កមលាយច្របល់ចូលគ្នា ឲ្យសព្វល្អ

យកកាកស្ករលាយជាមួយទឹក និងO.S ដាក់ក្នុងធុង កូរឲ្យសប្វរហូតទាល់តែរលាយកាកស្ករអស់ យកទឹកដែលលាយ ហើយស្រោចលើវត្ថុធាតុទាំង៣ខាងលើ ហើយច្របល់ឲ្យសព្វនឹង មានសំណើម ៤០-៤៥% *ចំណាំ់ៈ

យកជីនេះអង្គាយជារងបានកំពស់២ តឹកហើយគ្របបាវ ក្រចៅទុករយៈពេល២៤ម៉ោង បើកបាវចេញច្របល់ត្រលប់ម្តង ទៀត

ច្របល់រៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់៣ថ្ងៃ រួចថែម៤ ថ្ងៃទៀតឬទើប ច្រកបាវទុក៧-១៥ថ្ងៃ ទើបប្រើបាន។ ទុកក្នុងបាវបានរយៈពេល ៦ខែ។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here