របៀបធ្វើនំបញ្ជុកវៀតណាម (នំបញ្ចុកស្រុះ រឺនំបញ្ចុកកាពិ)!

35

+គ្រឿងផ្សំមាន៖- ខ្ទឹមស រំដេង ស្លឹកគល់ស្លឹកគ្រៃ ស្លឹកក្រូចសើច ផ្សិតមូល- សាច់ សាច់ត្រី ឈាមជ្រូក ជើងមាន់
– ស្ករ ប៊ីចេង អំបិល ទឹកត្រី- បន្លែ មាន ស្លឹកកាឆាយ ត្រកូន ត្រយោងចេក ជីររណា ជីនាងវង សណ្តែកបណ្តុះ+របៀបធ្វើ៖ -ដាំទឹក ដាក់ ខ្ទឹមស រំដេង ស្លឹកក្រៃ ស្លឹកក្រូចសើច ពុះបន្តិច-បង់សាច់ត្រី ឈាមជ្រូក ជើងមាន់
-ដាក់ស្ករ ប៊ីចេង អំបិល ទឹកត្រី ហើយស្រង់សាច់ត្រីឡើង បេះដុំៗ-បង់ឈាមជ្រូក និងផ្សិត ទុក ៥នាទី -វគ្គស្រុះបន្លែ ស្លឹកកាឆាយ ត្រកូន ត្រយោងចេក ជីររណា ជីវង សណ្តែកបណ្តុះ -ដួសដាក់ចាន ហើយដាក់នំបញ្ចុកពីលើ រៀបសាច់ត្រី សាច់ជ្រូកជើងមាន់ ឈាមជ្រូកពីលើនំបញ្ចុក ស្រូបទឹកសម្ល-ទឹកកាពិ ឆាជាមួយខ្ទឹមស អោយឆាវបន្តិច-ទឹកអំពិលទុំ លាយជាមួយទឹកក្តៅ ដាក់ប៊ិចេងបន្តិច
ដាក់ស្ករបន្តិច ពេលញាំុដាក់ទឹកកាពិ ទឹកអំពិលទុំចូល តាមចំណូលចិត្តជាការស្រេច ។

សម្រួលអត្ថបទដោយ​៖ខ្ទឹមស

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here