របៀបធ្វើជ្រក់ស្លឹកឆៃថាវ

458

១. ធាតុផ្សំ
-ស្លឹកឆៃថាវ
-អំបិល និងស្ករ ។

២. របៀបផ្សំ
-លាងស្លឹកឆៃថាវឲ្យស្អាត
-យកស្លឹកឆៃថាវទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្រពាប់
-ដាំទឹកអំបិលឲ្យប្រៃ ទុកឲ្យត្រជាក់

-យកស្លឹកឆៃថាវមកច្របាច់ជាមួយទឹកអំបិល ពូនឲ្យស្រស់ទឹក ហើយរៀបដាក់ក្នុងពាង
-ដាំទឹកស្ករលាយអំបិលបន្តិចឲ្យប្រៃ និងផ្អែមល្មម ទុកឲ្យត្រជាក់
-ចាក់ទឹកស្ករ និងអំបិលចូលពាង រួចខ្ទាស់នឹងបន្ទះឫស្សីឲ្យជាប់ ទុករយៈពេល ២ថ្ងៃ អាចបរិភោគបាន។


សម្រួលអត្ថបទ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here