របៀបធ្វើជីកំប៉ុសទឹកសំរាប់បន្លែ និងដំណាំរបស់លោកអ្នក!

3613

នៅថ្ងៃនេះ យើងសូមបង្ហាញពី របៀបធ្វើជីកំប៉ុសទឹក ដែលវាល្អណាស់សំរាប់បន្លែ និងដំណាំរបស់លោកអ្នក!

សូមជួយចែករំលែកបន្តជាចំណេះដឹងដល់កសិករយើង!

វិដេអូនេះ ផលិតឡើងដោយអង្គការបន្លែពិភពលោក ក្រោមការឧបត្ថម្ភនៃគំនិតផ្តួចផ្តើម សន្តិសុខស្បៀងសំរាប់អនាគត របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក ដើម្បីជួយសហគមន៏ជនបទ ដាំដំណាំបានល្អ និងរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here