របៀបដាំម្ទេសក្នុងធុងជ័រ(មានវីដេអូ)

1132

+សម្ភារសំរាប់ធ្វើ
-ធុងជ័រ-ដីដែលមានជីវជាតិ-ជីកំប៉ុស-ផ្លែម្ទេសទុំ+របៀបធ្វើ
-សូមទស្សនាវិឌេអូខាងក្រោម៖

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here