របៀបដាំជីអង្កាមក្នុងផើង! How to Grow Mint in a Pot

1256

-អ្នកអាចដាំជីអង្កាមដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជ ឬក៏កាត់វាពីដើមដែលដុះស្រាប់ក៏បាន ប៉ុន្តែការដាំជីអង្កាមដោយប្រើគ្រាប់ពូជអាចនឹងមានភាពលំបាកសម្រាប់អ្នកដែលមិនមានបទពិសោធន៍ ព្រោះគ្រាប់ពូជជីអង្កាមមិនងាយដុះនោះទេ ហើយវាត្រូវការការថែទាំច្រើន។ ដូច្នេះ ការណ៍ល្អ អ្នកគួរជ្រើសរើសការដាំដុះដោយគ្រាន់តែកាត់ពីដើមដែលមានស្រាប់។

Go to your garden supply store to buy a mint seedling. Mint does not germinate from seed too easily, so only the most experienced gardeners should start from seed. Plant directly into potting soil or compost after you bring it home.

 

-ចាក់ទឹកចូលក្នុងកែវ ហើយដាក់ជីអង្កាមដែលបានកាត់ ដាក់ត្រាំក្នុងកែវ ហើយទុករហូតដល់វាចេញឫស។ ទុកវានៅកន្លែងដែលមានកំដៅក្តៅល្មម ហើយមានពន្លែ រហូតវាចេញឫស។ ត្រូវចងចាំថា ទឹកក្នុងកែវត្រូវពេញជានិច្ច ដូចនេះសូមកុំភ្លេចបន្ថែមទឹកចូលក្នុងកែវពេលទឹកវាស្រក។

Fill a clean glass with water. Place freshly cut sprigs in the glass to grow new roots. Keep it in a warm, sunny place and wait for white roots to grow out of the cut stem. Add water as needed to keep the glass full.

-ត្រូវចាំរហូតឫសវាដុះប្រមាណបាន ១ ទៅ ២តឹក (10-20 សង់ទីម៉ែត្រ)

Wait until the white roots grow several inches long before planting. They can even extend to the bottom of your pot depth.

-ស្វែងរកផើងដែលមានទំហំយ៉ាងហោចណាស 30 សង់ទីម៉ែត្រ ព្រោះជីអង្កាមត្រូវការកន្លែងធំដើម្បីលូតលាស់ និងមានរន្ធបង្ហូរទឹកនៅខាងបាត

Shop for a pot that is at least 12 inches (30.5 cm) in diameter  with drainage holes in the bottom. A mint plant needs plenty of space to grow.

-ដាក់ដីលាយជីកំប៉ុស្តចូលក្នុងផើង ១ភាគ៣នៃផើង ។ ជីអង្កាមត្រូវការដីមានជីជាតិដើម្បីលូតលាស់

combine potting soil with rich compost; fill the lower third of the pot with compost and potting soil.. Mint plants need rich and well-drained soil to thrive.

-ដាក់ជីអង្កាមដែលដុះឫសចូលក្នុងផើង

Set your mint cutting or seedling in the pot.

-បន្ថែមដីចូលជុំវិញជីអង្កាមសមល្មមនឹងជីអាចរឹងអាចដុះបាន

Fill in the area around the mint with potting soil. Pack the area just enough so that the mint stands on its own.

-អ្នកគួរដាក់វាដាំក្នុងផើងរហូតដល់វាលូតលាស់បានប្រមាណ ១២ ទៅ ១៣ សង់ទីម៉ែត្រ

Allowing mint to extend five inches

-ដោតឈើជិតជីអង្កាម រហូតវាលូតលាស់បានល្អអ្នកអាចដកវាចេញបាន

Insert several wooden dowels next to the plant to give it support. These can be removed when the plant is thriving.

-ស្រោចទឹក។ ត្រូវរក្សាសំណើមដីជានិច្ច។ ជីអង្កាមត្រូវការពន្លឺ និងសំណើមដីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលូតលាស់

Water the soil so that it sinks down to the roots and keep the soil moisturized.  Mint needs enough sunlight and moisturized soil to grow.

-ត្រូវរងចាំរហូតជីអង្កាមដុះលូតលាស់បានច្រើនសិន សឹមកាត់យកមកប្រើប្រាស់។

Wait until the mint plant is full and the leaves are large before cutting and using the mint.

អត្ថបទដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

ឯកសារយោង៖ wikihow

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here