រកបានហើយ របៀបផ្សាំដើមក្រូច និងវិធីតជាប់មែកក្រូចឆ្មារ នឹងដើមខ្វិតប្រើរយៈពេល១៤ថ្ងៃ ទទួលបានផល

910

សួមជួយ ស៊ែរបន្ត ចែកបងប្អូនមើលដើម្បីបានជាចំណេះដឹង ។ ប្រភពៈ FB : Vuthy ka sy kor
សូមអញ្ជើញទស្សនាវិដេអូ ពីរបៀប តជាប់ដើម ឬ របៀបផ្សាំ ទាំងអស់គ្នា។ សូមអរគុណ

អត្ថបទបន្ថែម៖
សូមរីករាយទស្សនាវីដេអូបច្ចេកទេសស្តីអំពី ការបណ្តុះកូនដំណាំ ដែលបង្ហាញដោយ លោក ប៉ុង សំណាង អ្នកបច្ចេកទេសសាកវប្បកម្ម នៃគម្រោងប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជបន្លែ ដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនៅកម្ពុជា។ អង្គការបន្លែពីភពលោក ក្រោមកិច្ចឧបត្ថម្ភពី យូអេសអេអាយឌី។

ដើម្បីបណ្តុះកូនដំណាំបានល្អ យើងត្រូវផ្តោតសំខាន់ទៅលើកត្តា ៤យ៉ាង៖

– ពូជ (គុណភាពពូជ ជាពូជអូភី OP ឬពូជបង្កាត់ F1)

– ល្បាយដីបណ្តុះ

– ថាសបណ្តុះ (ប្រភេទថាសបណ្តុះមានឥទ្វិពលទៅលើសមត្ថភាពនៃការស្តុកទឹក និងចលនាចរន្តខ្យល់)

– លក្ខខ័ណ្ឌបរិស្ថាន (ពន្លឺ/សីតុណ្ហភាព សំណើម/សារធាតុចិញ្ចឹម)។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here