រកឃើញហើយ! #វិធីព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅតាមបែបធម្មជាតិ! / KHMER NATURAL REMEDY FOR FEVER

1663

វិធីព្យាបាលជំងឺគ្រុនក្តៅ

KHMER NATURAL REMEDY FOR FEVER

ជំងឺ/ILLNESS: គ្រុនក្ដៅ/Fever

រុក្ខជាតិ/PLANT: ផ្លែញ/Noni fruit

វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

 • បេះផ្លែញខ្ចី
 • Harvest fruit before it become over- ripe.
 • លាងសម្អាត ​និងដាក់ហាលថ្ងៃ 2 ទៅ 3 ម៉ោង
 • Wash and dry the fruit under the sun for 2-3 hrs.
 • ដាក់ក្នុងក្រឡ គ្របឱ្យជិត ហើយទុកហាលថ្ងៃ 6 ទៅ 8 សប្តាហ៍
 • Place in a glass jar and seal it with a lid.

 • ផ្លែញនឹងចេញទឹកក្នុងកំឡុងពេលនេះ
 • Let it sit in the sun for 6 to 8 weeks, juice will seep out naturally.
 • កម្រិតបរិមាណប្រមាណពី ៣០ មីលីលីត្រទៅ ៧៥០​​ មីលីលីត្រអាស្រ័យលើជំងឺ​។​
 • Dosage 30 ml and up to 750 ml depending on illness.
 • ផឹកទឹកញនេះ នៅពេលព្រឹក និងពេលល្ងាច
 • Drink in morning and evening

លទ្ធផល/RESULT:

 • អាចទទួលលទ្ធផលល្អបាន​ក្នុរយៈពេលពី ៤ ថ្ងៃ ទៅ ៥ ថ្ងៃ
 • Result and improvement can be seen in 4 to 5 days or sooner

កំណត់ចំណាំ/REMARK:

 • ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង
 • I am sharing this for knowledge and information only.
 • សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។
 • Please check and consult with a doctor or specialist doctor in all possibilities. This natural medicine treatment can be used when there is no other choice.

 

 

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here