រកឃើញហើយបងប្អូន!???????? ទឹកខ្ជាយ អាច​ជួយ​ព្យាបាល​ពេលឈឺ​ឆ្អឹងខ្នង និង​សន្លាក់ បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ សូមពិនិត្យមើលពីវិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់ខាងក្រោម៖

2433

វិធីព្យាបាលជំងឺឈឺឆ្អឹងខ្នង និងសន្លាក់/ KHMER NATURAL REMEDY FOR BACK PAIN AND ARTHRITIS

១. ជំងឺ/ILLNESS: ឈឺឆ្អឹងខ្នង និងសន្លាក់/ Back pain and arthritis

២. រុក្ខជាតិ/PLANT: ខ្ជាយ /Fingerroot

៣. វិធីធ្វើ/INSTRUCTION:

– កិនខ្ជាយ ៣មើម ច្រោះយកតែទឹកខ្ជាយ/ Grind fingerroot and filter only its liquid

– លាយជាមួយទឹកស្អាត ១កែវ/ mix filtered-fingerroot with a glass of water

– ដាំឱ្យពុះ/ boil the mixed water

– ទុកឱ្យត្រជាក់បន្តិច ប្រមាណ ១៥នាទី/  Let it cool down for 5-10minutes

– លាយទឹកឃ្មុំមួយស្លាព្រាបាយ និងក្រូចឆ្មារពីរចំណិត ជាមួយទឹកខ្ជាយខាងលើ/  Add one table spoon of honey and two slice of lime for serving.

៤. វិធីប្រើប្រាស់ / Dosage

– ពិសា ១កែវ រាល់ពេលព្រឹក និងពេលល្ងាច ១កែវ មុនហូបអាហារ / Drink one cup before breakfast and one cup before dinner.

៥. លទ្ធផល/RESULT:

– អាចទទួលលទ្ធផលល្អបានក្នុរយៈពេលពី ៣សប្តាហ៍

– Result and improvement can be seen in 3 weeks

*កំណត់ចំណាំ/ REMARK:

– ខ្ញុំបាទសូមចែកជូនវិធីព្យាបាលនេះ សម្រាប់ជាព័ត៌មាន និងជាចំណេះដឹង/ I am sharing this for knowledge and information only.

**សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬគ្រូពេទ្រជំនាញឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែលមិនមានជម្រើសផ្សេង។**

Please check and consult with a doctor or a specialist  before consuming. This natural medicine treatment can be used when there is no other choice.

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here