(មានវីឌីអូ) វិធីចិញ្ចឹមអន្ទង់បែបចុះដើមតិច

1984

សូមទស្សនាវីឌីអូ ស្តីអំពី វិធីចិញ្ចឹមអន្ទង់បែបចុះដើមតិច ដូចខាងក្រោម
ហើយសូមជួយ share ដល់អ្នកដែលចូលចិត្តចិញ្ចឹមមាន់បានដឹងផង!
សូមអគុណដល់លោក វុទ្ធី ដែលបានប្រែសម្រួលចែករំលែកចំណេះដឹងនេះ


វីឌីអូ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here