(មានវីដេអូ) វិធីផ្សាំបង្កាត់យកពូជក្រូចឆ្មារថ្មីសម្រាប់យកទៅដាំឆាប់បានផ្លែ

486

វិធីផ្សាំបង្កាត់យកពូជក្រូចឆ្មារថ្មីសម្រាប់យកទៅដាំឆាប់បានផ្លែ។ សូមជួយចែករំលែកបន្តជាចំណេះដឹងល្អៗដល់កសិករយើង។

Image may contain: plant, fruit and foodImage may contain: plant, fruit, food, outdoor and natureImage may contain: plant, fruit, outdoor, nature and foodImage may contain: plant, tree, outdoor and natureImage may contain: plant, tree, outdoor and natureImage may contain: plant, food, nature and outdoor

វីដេអូ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here