(មានវីដេអូ) បច្ចេកទេសតែងដើមមៀន ដើម្បីអោយទាប ងាយស្រួលបេះផ្លែ យក

262

របៀបតែងដើមមៀន ដើម្បីអោយទាប ងាយស្រួលបេះផ្លែ យក បំពង់ថ្មី ផ្លែធំដដែល នៅរដូវភ្លៀងធ្លាក់យើងអាចតែងវាបានហើយ។ សូមជួយចែករំលែកបន្តជាចំណេះដឹងល្អៗដល់កសិករយើង

វីដេអូ

ប្រភព៖ ចែករំលែក កសិកម្ម

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here