(មានវីដេអូ) ថ្នាំកែរោគថប់ៗផ្លូវដង្ហើម ជួយព្យាបាលលើសឈាម និងសម្រកក្បាលពោះបានទៀតផង!

2367

ថ្នាំកែរោគថប់ៗផ្លូវដង្ហើម ជួយព្យាបាលលើសឈាម និងសម្រកក្បាលពោះបានទៀតផង! លើសពីនេះវាជួយ ធ្វើឲ្យស្បែកស្អាតភ្លឺរលោង សាច់ចាំ និងក្មេងជាងវ័យ! ជួយ share ចែកគ្នាដឹងផង!
* របៀបធ្វើ
-ក្រូចឆ្មា 1kg ,ចេកណាំវ៉ា 1kg ,ស្ក ស1kg
ក្រូចឆ្មា ពុះជាពីរ រៀប ជាន់បាតកែវ ចាក់ស្ក ស 1/4 រៀបចេកណាំវ៉ា ដែលបកសំបករួច ចាក់ ស្ក ស 1/4 បន្ទាប់មក យកក្រូចឆ្មា រៀបមួយជាន់ទៀត ចាក់ស្ក ស1/4 បញ្ចប់ ចេកណាំវ៉ា ចាកស្ក សទាំងអស់ រួចបិទគំរបកែវ រយៈេពល 15 ថ្ងៃ ទើបប្រើបាន។


#វិធីព្យាបាល ញាំមួយស្លាបព្រា រួចញាំទឹកតាមក្រោយ មុនពិសាបាយ ឬមុនគេង
បើអ្នកកំពុង មានបញ្ហាថប់ៗផ្លូវដង្ហើមញាំពីរដង ក្នុងមួយថ្ងៃ
របៀបរៀបដាក់កែវ ៖ រៀបក្រូចឆ្មា ចាក់ស្កស ចេកណាំវ៉ា ចាក់ស្ក ស ក្រូចឆ្មា ចាក់ស្ក ស ចេកណាំវ៉ាចាក់ស្ក ស រៀបជាជាន់ៗ បិទគំរបទុក្ខរយៈពេល15ថ្ងៃ ទើបប្រើបាន។ (បញ្ជាក់ អត់ដាក់ទឹកឬក៏ស្រា ជាដាច់ខាត) ជួយចែកចំណេះដឹងនេះផង!!!សូមអគុណ!!!


លើសពីនេះវាជួយ ធ្វើឲ្យស្បែកស្អាតភ្លឺរលោង សាច់ចាំ និងក្មេងជាងវ័យ
ជាពិសេសជួយព្យាបាលលើសឈាម និងសម្រកក្បាលពោះបានទៀតផង!
ហើយពិសេស ម្យ៉ាងទៀត អ្នកលើសឈាមញ៉ាំក៏អាចព្យាបាលបានដែរ រូបមន្តនេះ ហើយអាចជួយសម្រកខ្លាញ់ក្បាលពោះបានទៀតផង។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here