ផ្លែភ្លីងភ្លាំង វាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនពិតជាធ្លាប់ហូប លើសពីនេះវាជួយឲ្យយើងញ៉ាំបាយបាន ព្យាបាលពស់ចឹកផង

1995

ភ្លីងភ្លាំង វាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនពិតជាធ្លាប់ហូប

លើសពីនេះវាជួយឲ្យយើងញ៉ាំបាយបាន ព្យាបាលពស់ចឹកផងដែរ

– មែក និងឫសកិនជាម្សៅសំរាប់ធ្វើមេដំបែ ផលិតស្រាអង្ករ អោយមានខ្លិនក្រអូប និងបង្កើនទិន្នផល។

– ស្លឹក ហាលស្ងួតយកឆុងទឹកផឹក ចំពោះស្រ្តីទើបឆ្លងទន្លេអោយញ៉ាំបាយបាន

– ដើមស្រស់បុកបិតព្យាបាលពស់ចឹក។

ភាគច្រើនវាមានដុះនៅតាមព្រៃទាបៗ

ប្រភពៈ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តបូរាណ២០០៦

សម្រួលអត្ថបទ និងរូបភាពដោយ៖ អ៊ាង សុផល្លែត

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here