ផ្ទះនេះស្អាត ! បើស្រលាញ់សូមចុចមើលប្លង់ដើម្បីសង់ខ្លួនឯងបាន !

2013

ថ្វីបើផ្ទះនេះដាក់លក់តាមអនឡាញតែយ៉ាងណាក៏មានប្លង់ស្រាប់ និងស្រស់ស្អាតគួរចាប់អារម្មណ៍ បងប្អូនអាចមើលប្លង់និងយកទៅសាងសង់តាមបាន ប្រសិនបើបងប្អូនស្រលាញ់ម៉ូដផ្ទះនេះ។សូមមើលរូបពិតនិងប្លង់3D ខាងក្រោមនេះ៖

 

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ផ្ទះនេះអាចទិញតាមអនឡាញបានបើតាមរយៈវែបសាយលក់អនឡាញដ៏ធំមួយ។ហើយតំលៃពួកគេបានដាក់ចាប់ពី$18,800។

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here