ផ្កាត្រែ ជាឱសថធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ ប្រើជាថ្នាំបញ្ចុះលាមក ទល់លាមក ព្យាបាលចុកសៀត បញ្ចេញទឹកប្រមាត់ និងធ្វើឲ្យក្អួត

644

ផ្កាត្រែ ជាឱសថធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យ ប្រើជាថ្នាំបញ្ចុះលាមក ទល់លាមក ព្យាបាលចុកសៀត បញ្ចេញទឹកប្រមាត់   និងធ្វើឲ្យក្អួត។

   

*អត្ថបទ និងរូបភាពជំនួយដោយ អ៊ាង សុផល្លែត*

By Eang Sophalleth  (www.eangsophalleth.com)

Facebook.com/SOPHALLETH

ព្យាបាលជំងឺ៖

  • ថ្នាំបញ្ចុះលាមក ទល់លាមក ព្យាបាលចុកសៀត និងធ្វើឲ្យក្អួត

ប្រភេទរុក្ខជាតិ៖  ផ្កាត្រែ

ផ្នែកប្រើប្រាស់៖

  • ស្លឹក សំបកដើម ជ័រ

វិធីធ្វើ និងប្រើប្រាស់

  • ស្លឹកៈ ជាថ្នាំបញ្ចុះ ព្យាបាលចុកសៀត ទល់លាមក និងធ្វើឲ្យក្អួត។ ដោយគ្រាន់តែប្រើកម្រិតតិចតួចបុណ្ណោះ
  • សំបកដើម និងជ័រៈ ជាថ្នាំបញ្ចុះលាមក បញ្ចេញទឹកប្រមាត់ និងធ្វើឲ្យក្អួត។

កំណត់ចំណាំ

**     គ្រាប់ផ្នែកនៃរុក្ខជាតិនេះ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន បើប្រើច្រើនធ្វើឲ្យរាកខ្លាំង និងក្អួត ។

☞☞ សូមរក្សារទម្រង់អត្ថបទដើមទាំងស្រុងនូវរាល់ប្រភពដែលយកអត្ថបទខ្ញុំយកទៅផ្សាយបន្ត/ Please reserve the original text for any sharing.

ប្រភព៖ មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្របូរាណ

 

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here