ប្រហែលជាមានបងប្អូនខ្លះមិនទាន់ដឹងទេ! #វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស! ជួយចែករំលែកឱ្យបងប្អូនយើងដឹងផង

2058

វិធីធម្មជាតិងាយៗក្នុងការកម្ចាត់សត្វអាសិរ្ពិស

វត្ថុធាតុដើម                    ៖  សំបកក្រូចសេីច

វិធីធ្វើ

ចិតសំបកក្រូចសើចស្ដើងៗ

វិធីប្រើប្រាស់      

យកទៅដាក់នៅកន្លែងកៀនកោះផ្សេងៗក្នុង ឬក្រៅគេហដ្ឋាន។

កំណត់ចំណាំ

វាអាចបណ្តេញសត្វអាសិរ្ពិសបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។

 

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here