ប៉ូតាស្យូម (K) សម្រាប់ដីជាអ្វី? មូលហេតុ និងដំណោះស្រាយ

299

ប៉ូតាស្យូម (K) សម្រាប់ដីជាអ្វី? ខ្វះប៉ូតាស្យូម (K) នឹងធ្វើឱ្យដំណាំរបស់លោកអ្នកទៅជាយ៉ាងណា? មូលហេតុអ្វីទើបខ្វះប៉ូតាស្យូម (K)? តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឱ្យដីដាំដំណាំត្រឡប់មកល្អប្រសើរវិញ? សូមស្វែងរកចម្លើយក្នុងអត្ថបទខាងក្រោមនេះ៖

Image may contain: plant, nature and outdoorImage may contain: plant, nature and outdoor

Image may contain: 1 person, smiling, textImage may contain: textImage may contain: 1 person, textNo automatic alt text available.Image may contain: 1 person, smilingNo automatic alt text available.Image may contain: text

រៀបរៀងដោយ៖ កូនផ្កាម្លិះ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here